Astrolojide evlerin anlamları neler?

Astrolojide evler yıldız haritası aracılığı ile bulunur. Kişinin doğum yeri, doğum tarihi, doğum saati gibi kişisel bilgileri ile oluşturulan yıldız haritaları kişiye özeldir ve kişinin doğduğu tarih ve saatte gökteki cisimlerin konumlarını gösterir. Bu harita aracılığı ile kişiler astrolojide evlerinin konumlarını görebilir.Astrolojide 1. Ev nedir? Astrolojide 1. Ev neleri temsil eder?​


Birinci ev yani yükselen burç sembolik olarak doğanın yenilendiği yılın bahar zamanına ve Ay fazlarından Yeniay’a benzer. Birinci ev alınan ilk nefes, can, her şeyin başladığı, doğduğu ve form kazandığı yerdir. Bu eve bakarak başlangıçtaki şart ve koşullar analiz edilebilir. Örneğin; yükselen burçtan geçen ya da olumlu açılar yapan transit Jüpiter şanslı ve destek görülen başlangıçlarla ilgiliyken, buradaki Satürn zorlu veya mecburi başlangıçlarla ilgili olabilir. Natal haritada yükselen burçta Mars, Satürn veya Plüton yer alıyorsa kişinin doğumu madden ve manen zorlu şartlarda gerçekleşmiş olabilir.Astrolojide 2. Ev nedir? Astrolojide 2. Ev neleri temsil eder?​


Astrolojide ikinci evin nihai hedefi “sahip olmak”tır. Maddi varlıklar, koleksiyonlar, kazançlar, yatırımlar kişinin sahip olduğu şeyler ve borçlar konusunda bu eve bakılarak yorum yapılır. İkinci ev hem başkalarının bize hem de bizim kendimize verdiğimiz değerdir. “Değeri nedir? Ne kadar eder? Nasıl para kazanırım? Para kazanma yetkinliğim var mıdır? Maddi refaha ulaşacak mıyım? Kendimi güvende hissetmem için hangi kaynaklara ihtiyacım var? Birikim yapma şansım olacak mı?” sorularının yanıtı ikinci evde aranır. İkinci ev her şeyin üzerindeki fiyat etiketine benzer.Astrolojide 3. Ev nedir? Astrolojide 3. Ev neleri temsil eder?​


Astrolojik haritalarda 3. Ev incelenerek kişinin zamanının büyük bölümünde neye kafa yorduğuna, düşünme yapısına ve entelektüel becerilerine dair yorum yapılır. Kardeşlerle kuzenlerle komşularla ve yakın akrabalarla ilişkilerimiz de bu evle temsil edilir. 3. Ev iletişim, iletişim araçları, ulaşım ve ulaşım araçlarını simgeler. Yakın çevre, tanıdıklar ve civardaki yerleşimler, mesajlar, haberler, mektuplar, radyo tv ve yazılı basın yine bu evin konularıdır.Astrolojide 4. Ev nedir? Astrolojide 4. Ev neleri temsil eder?​


Ev ve aile yaşantısının uyum ve uyumsuzlukları hakkında fikir sahibi olmak istiyorsak 4. eve bakmamız gerekir. Örneğin, 4. evde zararlı yerleşimlerde bulunan Mars, aile içinde şiddetli ilişkilerin göstergesi olabilir. En güvende hissedilen, en temel olan ev, insanı en derindeki gerçeğine, özüne bağlayan yerdir. Bu yüzden, taşındığımızda, yaşadığımız alanı dekore ettiğimizde, şehir veya ülke değiştirdiğimizde aslında psikolojik anlamıyla da yeniliyor oluruz. En temelde ne hissediyorsak, evimiz ve evi nasıl algıladığımız da bu hislerin bir yansımasıdır. 4. evde Jüpiter ve ötesi gezegenlerin transitleri, ev ve aile etrafında yaşanacak olumlu ve olumsuz değişimlerin habercisi sayılır. Gezegenlerin nitelikleri ve açıları incelenerek yorumlar detaylandırılabilir.Astrolojide 5. Ev nedir? Astrolojide 5. Ev neleri temsil eder?​


Haritanın dördüncü evi, aile mitolojisinden yola çıkarak ve bu mitolojinin bir uzantısı olarak veya bu mitolojiye meydan okuyarak kimliği keşfetme aşamasıdır. 5. Ev ise bu keşfedilen kimliği sevmenin ve ondan zevk almanın öğrenildiği yerdir. 5. Ev aslan burcu ve Güneş’le özdeşleştirilir. Güneş’in ışığını ve sıcaklığını kendi eksenine yayması gibi biz de kendi kimliğimizin parlaklığını ve cazibesini dünyaya yaymak isteriz. Sadece biri olmamız yetmez, kendimize has niteliklerimizle birlikte “özel biri” olmayı da arzu ederiz.Astrolojide 7. Ev nedir? Astrolojide 7. Ev neleri temsil eder?​


Aşk, romantizm ve cinsellik ağırlıklı münasebetleri temsil eden 5. evin aksine, 7. ev dünyaya ve insanlara nasıl bağlandığımızı gösterir, ortaklık ve evlilik gibi konuları kapsar. Alçalan burç olarak da tanımlanan 7. ev, tamamlanmak için ihtiyaç duyduğumuz diğer yarımızdır. Bütünleşebileceğimiz eşin özelliklerini öğrenmek ve kalıcı bir ilişkide aradığımız nitelikleri analiz etmek için 7. evdeki burca, bu burcun yönetici gezegeninin haritadaki konumuna bakarak yorum yapılır. 7. ev aynı zamanda ilişkilerimizde ortaya çıkan etki ve tepkilerimiz, bu nedenle gölge kimliğimizdir. Yükselen burç insanları karşıladığımız evimizin giriş kapısına benzetilirse, bu durumda 7. ev kapımızı hevesle çalan ve tanıdık bir hisle içeriye davet ettiğimiz kişilerdirAstrolojide 11. Ev nedir? Astrolojide 11. Ev neleri temsil eder?​


11. ev, toplumla kurduğumuz ilk temas, dünyayla tanışmamız, yalnız olmadığımızı keşfettiğimiz yer, yani arkadaşlarımızdır. Ortak noktalarımızı ve farklılıklarımızı açıklayan 11. ev aynı zamanda geçmişten bugüne taşıdığımız umutlarımız ve geleceğimizi şekillendiren hayallerdir. 11. ev yasa yapıcıları temsil ettiği kadar, yasalara karşı gelenlerle de ilgili bulunur.Astrolojide 12. Ev nedir? Astrolojide 12. Ev neleri temsil eder?​


Astrolojide 12. Ev başkalarından olduğu kadar, kendimizden de sakladığımız hem bizi huzursuz eden hem de hayatımızı zenginleştiren bilinçdışı şeylerin ifadesidir. Burası geri dönüşümlü bir atık merkezine benzetilebileceği gibi, aynı zamanda bir altın madeni olarak açıklanabilir.
 
Üst Alt