Eczacıların beklenen eylemi Ekim'e kaldı

Muhalif. Özel / İnanç Uysal29 Temmuz tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşen Türkiye Eczacılar Birliği yönetimi görüşme sonunda bir eylem çağrısında bulunmamış bu durum da birçok eczacı tarafından da eleştirilmişti. Hatta görüşme haber mizah sitelerinde bile konu edilmişti.

Ardından Türkiye Eczacılar Birliği yönetimi eylem planlarını güncellendi.

Güncellenen ve eczacılara gönderilen plana göre "Büyük Eczacı Mitingi" Ekim ayında, 1 günlük grev ise sonrasında bilinmeyen bir tarihe bırakıldı

Dün itibariyle Türkiye Eczacılar Birliği Başkan'ı Arman Üney imzasıyla eczacılara, eczacıların taleplerinin sıralandığı 9 maddelik bir metin ve güncellenmiş eylem planı gönderildi metinde:

"1. İlaç Fiyat Kararnamesi’nde, 13 yıl öncesinin koşullarına göre belirlenen fiyat baremlerinin güncel duruma göre yeniden düzenlenmesi; yapılacak kar oranı ve barem artışlarının enflasyon, ilaç fiyat artışları ve yeniden değerleme oranı gibi bir standarda bağlanarak güncellenmelerinin sağlanacağı yeni bir model oluşturulması gereklidir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Alım Protokolünde eczacıların içinde bulunduğu ekonomik darboğaz gözetilerek gerçekçi iyileştirmeler yapılmalıdır. SUT ve Medula uyumsuzluğuna bağlı meslektaşlarımızın maruz kaldığı haksız kesintiler son bulmalıdır.

3. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşullarında ve özellikle özlük haklarında ve sağlık sistemine yıllarca hizmet etmiş emekli kamu eczacılarının özlük haklarında günümüz koşullarına uygun ve hakkaniyetli düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır.

4. Hastalarımızın karşı karşıya kaldıkları ve hiçbir sorumluluğumuz olmadığı halde biz eczacıları da sahada ciddi şekilde mağdur eden ilaç yoklukları engellenmeli, hastalarımızın ödemek zorunda kaldıkları ilaç fiyat farkları son bulmalıdır.

5. Eczane ekonomilerinin ve eczacıların sunmakta olduğu istihdam alanlarının korunabilmesi adına intörn hekimlere sağlanan asgari ücret desteğine benzer katkı ve hibeler ve/veya KOSGEB ve İŞKUR destekleri meslektaşlarımıza da sağlanmalıdır.

6. Göç İdaresi Protokolü Birliğimizin önerileri doğrultusunda güncellenmelidir.

7. Eczacılara sunmakta oldukları danışmanlık ve takip hizmetleri için hak ettikleri Meslek Hakkı verilmelidir.

8. Takviye Edici Gıdalarının Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılması ve eczanelerden eczacı danışmanlığı ve takibinde sunulması sağlanmalıdır. İnternet üzerinden ve ehil olmayan kişilerce satılarak halkımızın canına kasteden bu kontrolsüz satışların önüne geçilmelidir.

9. . 1997 yılına kadar 7 adet eczacılık fakültesi bulunurken, 2001-2021 yılları arasında bu sayı 6 kat artmış, bugün itibariyle eczacılık fakültesi sayısı 60’a dayanmıştır. Eğitim veren 47 eczacılık fakültesinden sadece 14’ü akredite eczacılık eğitimi verebilecek kapasiteye sahiptir. Uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitiminin sağlanması ve toplum sağlığının etkin şekilde korunması ve geliştirilmesi adına bu kontrolsüz gidişata dur denilmelidir. Alt yapıdan ve akademik kadrodan yoksun eczacılık fakültelerinin yerlerine ilaç Ar-Ge merkezi kurulmalı, mevcut eczacılık fakültelerinin kontenjanları kademeli olarak düşürülmeli ve eczacılık fakültelerine giriş için başarı sıralaması 50 bin ile sınırlı tutulmalıdır." İfadelerine yer verildi.

Eş zamanlı olarak da daha önceden hazırlanmış eylem planı 5 aşamalı olarak eczacılarla paylaşıldı. Buna göre eczacılar 7 Ekim İle 21 Ekim arasında Büyük Eczacı Mitingi ardından da daha sonra belirlenecek bir tarihte 1 günlük grev yapacaklar.
 
Üst Alt